Monday, August 28, 2006

Linda Linda LindaDo-bun ne zu-ni Mita-ini I wanna be beautiful
Utsukushiku nari-tai like a water rat
Sya-shi-n-niwa utsuranai He's got beauty
Utsuku-shisa-ga aru-kara you can't see in a picture

Linda Linda
Linda Linda Linda
Linda Linda
Linda Linda Linda

Moshi-mo Boku-ga itsuka If I see you
Kimi-to deai hanshi aunara and have a talk
Sonna tokiwa do-ka Ai no Please catch
Imi-(w)o Shit-te kuda-sai the meaning of love

Linda Linda
Linda Linda Linda
Linda Linda
Linda Linda Linda

Do-bun ne zu-ni Mita-ini Just like a water rat,
Dare-yorimo yasa-shii nicer than anyone else
Do-bun ne zu-ni Mita-ini Just like a water rat,
Na-niyouimo Ata-ta-kaku warmer than anyone else

Linda Linda
Linda Linda Linda
Linda Linda
Linda Linda Linda

Moshi-mo Boku-ga itsuka If I see you
Kimi-to deai hanshi aunara and have a talk
Sonna tokiwa do-ka Ai no Please catch
Imi-(w)o Shit-te kuda-sai the meaning of love

Aija na-kutemo Koja na-kutemo Even though it may not be love,
Kimi-(w)o hanashi-wa-shi-na-i I'll never leave you
Keshite makenai I'll get power,
Tsuyoi chikara-(w)o the only power
Boku-wa hito-su-dake motsu nothing can beat

Linda Linda
Linda Linda Linda
Linda Linda
Linda Linda Linda

Linda Linda
Linda Linda Linda
Linda Linda
Linda Linda Linda

No comments: